Norges største program av lasterenner og kjørebroer i Aluminium

Alunor Trans AS kan lasthåndtering, og vi har jobbet med disse områdene i mange år. I tillegg til lasterenner og kjørebroer leverer vi også forhøyningskiler, containerbroer, mobile truckramper, terskelbroer, spesialramper og transportkasser i aluminium. Vi har også et omfattende program for handikapsektoren. Ta kontakt for prislister eller tilbud.